Vincent Krieger

- over het belang van keuzes maken